Hub : Traits :

Hair Pigment

4585 significantly associated models · 859 unique genes.

Significant Loci

# chr p0 p1 # assoc genes # joint genes best TWAS P best SNP P cond SNP P % var exp joint genes
1 1 752566 2051513 2 1 2.7e-08 6.4e-10 1.5e-03 74 SDF4
2 1 6149122 11326788 9 5 7.8e-19 4.9e-50 3.9e-39 23 CAMTA1 CORT MASP2 PARK7 RERE
3 1 15465487 17815433 9 2 3.1e-20 1.1e-31 1.2e-21 34 MST1L RP11-169K16.9
4 1 22648411 25558152 9 5 5.9e-12 8.3e-12 NaN NaN C1orf201 NIPAL3 RCAN3 RP1-184J9.2 STPG1
5 1 26104973 27971502 7 2 1.7e-11 7.5e-11 9.4e-01 100 HMGN2 NUDC
6 1 36079508 37494602 2 1 9.9e-08 3.9e-07 1.0e+00 100 RP11-268J15.5
7 1 58182151 59733702 2 1 1.6e-08 1.4e-07 1.0e+00 100 OMA1
8 1 84694242 86289082 3 1 3.2e-11 1.2e-10 1.4e-01 95 MCOLN3
9 1 149672809 150697710 7 1 3.7e-10 1.2e-07 1.8e-01 94 BOLA1
10 1 150816886 152249720 1 1 3.1e-07 1.5e-07 1.1e-06 14 TUFT1
11 1 152817053 154279975 2 1 6.5e-12 1.3e-13 6.7e-06 63 S100A16
12 1 154296076 156671469 29 8 4.7e-20 3.2e-18 NaN NaN GBAP1 MSTO2P RIT1 THBS3
13 1 167353992 168867600 2 1 8.3e-08 2.3e-11 2.2e-05 60 TIPRL
14 1 191846765 193235380 1 1 2.9e-24 9.2e-26 1.0e+00 100 RGS1
15 2 19701837 21544066 3 1 4.6e-13 7.9e-15 4.8e-03 87 PUM2
16 2 24348096 25837917 3 1 9.1e-11 1.0e-24 8.4e-18 30 ADCY3
17 2 26592429 29344127 20 3 2.7e-25 2.3e-46 3.7e-17 65 AC074117.10 NRBP1 RP11-373D23.3
18 2 41579722 44149442 3 2 1.1e-51 3.1e-71 2.1e-20 73 PKDCC ZFP36L2
19 2 62658256 64817256 5 1 1.6e-12 1.1e-11 1.9e-01 96 WDPCP
20 2 69422629 71228388 4 2 8.3e-17 1.7e-14 9.9e-02 95 FAM136A SNRNP27
21 2 88239332 89130009 1 1 2.2e-09 2.1e-27 9.3e-20 30 AC104134.2
22 2 134513621 136403272 5 1 1.4e-36 1.0e-37 1.0e+00 100 TMEM163
23 2 191190180 192981038 3 1 7.0e-14 2.7e-14 1.0e+00 100 AC067945.4
24 2 221594497 223412813 2 5 1.2e-97 2.5e-217 2.2e-83 62 EPHA4 PAX3
25 2 233047291 234434621 5 1 5.2e-10 1.7e-09 1.0e+00 100 C2orf82
26 2 239510492 240078905 1 1 1.7e-13 3.1e-43 2.4e-32 26 TWIST2
27 3 11350553 13402150 4 2 1.2e-11 1.4e-18 3.1e-14 26 MKRN2 VGLL4
28 3 41996136 43484967 4 1 1.2e-09 1.5e-09 1.0e+00 100 ZBTB47
29 3 69093598 70708646 1 1 5.7e-11 1.1e-20 4.9e-16 24 MITF
30 3 121435624 123672874 10 8 2.7e-48 7.9e-77 NaN NaN HSPBAP1 LOC100129550 PARP14 RP11-67L2.2 SEC22A
31 3 126009008 127452273 1 1 7.1e-11 6.5e-09 8.9e-01 100 PLXNA1
32 3 135988412 138819532 3 2 3.3e-13 2.4e-13 1.0e+00 100 IL20RB MRAS
33 3 140074782 142640214 5 3 5.5e-119 6.2e-112 1.0e+00 100 ATP1B3 TFDP2 ZBTB38
34 3 151262987 152878838 1 1 1.2e-07 5.8e-20 5.9e-14 33 MBNL1
35 3 153292676 154733231 2 1 4.4e-10 8.6e-09 3.0e-01 97 DHX36
36 4 54087096 54762082 1 1 3.4e-08 3.4e-11 1.2e-04 66 LNX1
37 4 57080198 58531645 4 1 8.3e-09 4.3e-08 4.8e-02 87 REST
38 4 77117574 82578407 7 14 2.4e-53 5.8e-77 NaN NaN ANXA3 BMP2K C4orf22 CNOT6L FRAS1 SHROOM3
39 4 85698680 87621473 2 1 3.5e-08 5.1e-38 7.7e-34 12 RP13-514E23.2
40 4 105373669 106897596 1 1 2.5e-09 9.6e-29 4.5e-24 17 TET2
41 4 108047174 109781788 3 2 2.2e-12 6.6e-46 3.6e-40 13 LOC285456 SGMS2
42 4 185434005 186997767 3 1 5.7e-09 2.0e-09 1.0e+00 100 KIAA1430
43 5 32740984 34706321 4 7 1.8e-54 0.0e+00 0.0e+00 57 ADAMTS12 AMACR RXFP3 TARS
44 5 49462228 50432178 1 1 1.4e-07 5.9e-07 4.6e-01 98 EMB
45 5 52157374 53672849 1 3 4.6e-47 3.1e-102 1.7e-36 66 NDUFS4
46 5 55524108 56923759 2 2 2.8e-18 7.6e-25 6.6e-08 72 CTD-2310F14.1 MIER3
47 5 65194584 67161259 1 1 5.8e-10 1.1e-07 4.3e-01 98 MAST4
48 5 78710606 80644174 4 3 1.5e-23 1.4e-23 1.0e+00 100 DHFR SERINC5 ZFYVE16
49 5 89115932 90707716 2 1 1.3e-19 3.4e-69 6.3e-54 23 GPR98
50 6 202452 1408677 3 13 0.0e+00 0.0e+00 NaN NaN EXOC2 IRF4
51 6 2584910 4155792 1 2 4.6e-09 1.1e-16 1.1e-06 65 SLC22A23
52 6 10245366 10850468 1 1 3.7e-08 3.5e-20 2.4e-14 31 GCNT2
53 6 19703618 21930988 2 1 6.2e-22 4.9e-24 9.4e-04 89 CDKAL1
54 6 34528785 35987507 2 1 3.7e-12 2.1e-08 9.8e-01 100 ZNF76
55 6 44079216 46745999 2 2 3.2e-15 2.5e-17 4.7e-04 83 CLIC5 SUPT3H
56 6 51230788 52198802 1 2 1.8e-12 6.3e-34 2.5e-24 30 PKHD1
57 6 108183628 109704062 1 1 2.9e-07 6.3e-10 5.3e-04 69 FOXO3
58 6 129638583 132647962 4 3 3.9e-12 5.3e-19 2.2e-04 83 AKAP7 L3MBTL3 MED23
59 6 151030107 152470136 2 1 3.8e-23 3.0e-30 4.3e-11 67 AKAP12
60 6 158041511 159931105 4 11 2.2e-137 1.2e-145 NaN NaN DYNLT1 EZR TULP4
61 7 2524359 3131792 1 1 9.4e-10 6.3e-08 2.3e-03 68 GNA12
62 7 18364750 19854141 1 1 1.1e-10 1.0e-14 9.6e-06 67 TWIST1
63 7 22548655 23941735 1 1 1.4e-07 3.5e-06 1.4e-01 90 AC005082.12
64 7 27186596 28978986 2 2 4.3e-46 1.0e-49 3.9e-01 100 JAZF1
65 7 90874777 92435648 1 1 3.0e-07 1.5e-46 7.8e-47 -1 AKAP9
66 7 99081730 101577038 16 7 2.9e-53 1.2e-40 NaN NaN GIGYF1 GNB2 TRIM56 TRIP6 UFSP1
67 7 104825819 106372903 1 1 1.2e-09 6.0e-35 3.7e-27 23 CDHR3
68 7 130391504 131035864 1 1 1.1e-52 6.7e-114 3.7e-63 45 FLJ43663
69 7 143425361 144768633 2 1 9.3e-08 5.9e-09 2.0e-02 84 ARHGEF5
70 8 21711236 23498725 2 2 1.4e-08 2.5e-28 1.5e-26 7 PEBP4 SORBS3
71 8 37495521 38952995 2 2 6.3e-11 4.5e-22 1.4e-13 41 RP11-513D5.2 TACC1
72 8 41318439 42727452 1 1 7.3e-08 6.0e-08 6.3e-02 88 AP3M2
73 8 81877396 83452091 4 13 1.2e-80 3.3e-77 1.0e+00 100 CHMP4C SNX16 ZFAND1
74 8 108515373 110190556 2 2 1.3e-30 8.3e-27 4.2e-03 93 EIF3E
75 8 118563271 119371015 1 1 3.0e-07 1.4e-10 4.9e-06 49 EXT1
76 9 108998 1162143 4 2 1.1e-37 7.0e-39 3.2e-03 95 CBWD1 DOCK8
77 9 4934896 6697128 4 3 3.0e-11 1.7e-15 5.0e-03 88 ERMP1 RANBP6 RP11-207C16.4
78 9 11988659 13977570 4 7 3.0e-125 4.4e-165 NaN NaN C9orf150 LURAP1L MPDZ TYRP1
79 9 15714465 18201083 2 2 9.9e-18 5.0e-97 3.2e-73 25 BNC2 CNTLN
80 9 21303958 22819407 2 1 2.8e-18 9.9e-22 3.9e-06 77 CDKN2B
81 9 26851195 28272794 2 1 1.3e-13 3.4e-12 2.9e-03 82 C9orf72
82 9 99762891 101652673 4 1 6.4e-33 1.0e-34 2.0e-10 73 C9orf156
83 9 101974824 103434500 1 1 1.2e-10 5.0e-11 1.0e+00 100 STX17
84 9 122920438 124487495 3 1 9.5e-10 1.2e-08 3.0e-02 86 TRAF1
85 9 125453469 127872298 4 10 2.0e-132 9.1e-170 1.6e-95 44 DENND1A LHX2 NEK6 PSMB7
86 9 128980174 130673419 2 1 8.0e-11 1.9e-10 2.7e-01 97 RALGPS1
87 10 17541614 19027696 1 1 9.0e-11 1.5e-08 6.9e-01 100 SLC39A12
88 10 33701628 36560408 4 2 5.2e-37 1.5e-36 1.0e+00 100 CUL2 PARD3
89 10 73158678 75079280 4 1 7.2e-10 1.2e-11 4.6e-03 82 MICU1
90 10 80443273 82139791 2 2 1.6e-21 9.5e-72 4.2e-46 37 BEND3P3 ZCCHC24
91 10 110937872 113538188 5 2 7.9e-11 2.6e-13 9.3e-04 80 ADD3 LOC282997
92 11 198510 567630 1 1 2.9e-07 1.7e-06 9.8e-01 100 IFITM3
93 11 2068717 2564409 1 1 2.4e-07 4.9e-07 2.2e-03 63 C11orf21
94 11 2678653 3188629 1 1 2.4e-09 3.0e-05 5.7e-01 98 SLC22A18
95 11 6755218 8375907 3 2 1.4e-57 3.0e-61 1.0e+00 100 CTD-2516F10.2 PPFIBP2
96 11 9105636 11027552 2 1 1.5e-13 7.6e-13 1.6e-01 96 ADM
97 11 16072004 19128224 6 7 3.2e-24 5.1e-28 1.4e-19 32 C11orf58 GTF2H1 HPS5 LDHA NUCB2
98 11 26818083 28220506 2 1 1.7e-10 3.5e-10 2.7e-03 77 CCDC34
99 11 32602500 33112903 1 1 4.1e-09 2.2e-11 6.4e-04 74 PRRG4
100 11 43209204 44640268 2 2 2.3e-14 6.4e-19 3.6e-07 67 ALKBH3 ALX4
101 11 46010847 48133526 9 1 1.3e-15 1.8e-12 7.8e-01 100 ACP2
102 11 60846825 63284510 6 2 3.0e-24 2.3e-34 9.0e-28 20 EML3 FADS2
103 11 63991581 70934040 42 24 0.0e+00 0.0e+00 NaN NaN ALDH3B1 AP000487.5 C11orf80 CCND1 IGHMBP2 KAT5 LRP5 MRGPRF MRPL21 MYEOV POLA2 RP11-554A11.9 RP11-757G1.6 TBX10 TPCN2
104 11 76602665 78979645 17 10 1.3e-107 6.5e-110 NaN NaN AAMDC GAB2 INTS4 KCTD21 KCTD21-AS1 NARS2 USP35
105 11 87328298 88758601 1 1 7.5e-12 2.3e-122 2.7e-112 8 CTSC
106 11 89175387 90616949 1 8 8.9e-34 2.8e-55 NaN NaN NAALAD2
107 11 117524455 118046570 1 1 2.0e-07 1.3e-08 9.1e-04 66 TMPRSS13
108 11 118205702 119659753 4 1 3.8e-12 2.2e-10 2.1e-01 96 HMBS
109 11 133952750 134496459 1 1 1.1e-07 1.5e-05 5.1e-03 58 GLB1L2
110 12 12515184 13990434 2 1 5.7e-08 2.0e-07 5.8e-01 99 HEBP1
111 12 46077695 47465082 1 1 8.1e-15 1.3e-14 1.0e-01 96 SLC38A2
112 12 48605088 50364707 11 1 3.5e-17 7.4e-17 1.0e+00 100 PRKAG1
113 12 52595174 53111327 2 1 5.1e-09 5.2e-08 8.0e-01 100 KRT6B
114 12 55694116 57125879 2 1 1.3e-08 3.8e-08 1.8e-01 94 RPS26
115 12 57249600 58677299 1 1 1.7e-07 5.1e-17 6.6e-12 33 KIF5A
116 12 64415030 65969015 2 1 7.2e-17 3.8e-17 1.0e+00 100 GNS
117 12 86125364 87480945 1 1 9.0e-10 1.8e-29 1.2e-35 -22 MGAT4C
118 12 87731557 90799212 10 12 1.5e-135 0.0e+00 0.0e+00 38 ATP2B1 C12orf29 CEP290 DUSP6 KITLG POC1B RP11-981P6.1 TMTC3
119 13 30336006 31886850 1 1 2.5e-08 1.2e-10 6.6e-10 8 HMGB1
120 13 38565127 40160541 1 1 5.4e-09 2.8e-17 8.4e-11 41 FREM2
121 13 75160653 76875383 2 2 3.7e-12 8.0e-12 1.0e+00 100 TBC1D4 UCHL3
122 13 77787826 79931871 2 3 1.8e-164 0.0e+00 3.4e-146 55 EDNRB RNF219
123 13 94398894 95983387 3 7 1.0e-118 1.6e-129 NaN NaN DCT GPR180 TGDS
124 13 114052470 115106996 1 1 4.0e-08 4.1e-11 2.2e-04 69 RASA3
125 14 50750577 51343599 1 1 2.3e-07 2.9e-12 6.7e-07 49 ATL1
126 14 60017897 62134085 3 1 2.8e-15 3.6e-16 1.7e-02 91 PPM1A
127 14 63453139 65389403 2 1 8.8e-20 2.2e-22 9.7e-06 79 SGPP1
128 14 69006755 69506574 1 1 1.5e-09 3.1e-27 1.9e-19 30 ZFP36L1
129 14 70676661 72273020 1 1 6.8e-12 2.7e-12 1.2e-01 95 PCNX
130 14 91553016 93994870 10 16 2.5e-252 0.0e+00 NaN NaN ATXN3 FBLN5 GOLGA5 LGMN RP11-529H20.5 RP11-529H20.6 SLC24A4 TC2N TRIP11
131 14 103108478 105211221 14 3 3.0e-22 7.3e-17 4.5e-01 99 APOPT1 C14orf153 KLC1
132 15 27302102 30260500 6 10 0.0e+00 0.0e+00 0.0e+00 62 APBA2 GOLGA8M HERC2 NDNL2 OCA2 WHAMMP2
133 15 48187597 48715448 1 1 1.2e-09 5.7e-13 1.0e-04 71 MYEF2
134 15 55226219 55735486 1 1 9.6e-08 1.7e-07 3.6e-01 97 RSL24D1
135 15 56517524 58289739 1 1 1.6e-07 2.2e-09 3.9e-03 77 TCF12
136 15 80377452 84573491 25 18 1.3e-65 6.9e-85 NaN NaN AP3B2 BTBD1 C15orf26 HDGFRP3 IL16 LOC80154 RP11-152F13.3 RP11-761I4.4 STARD5
137 15 85425097 86821656 1 1 6.1e-08 3.1e-11 9.2e-08 35 RP11-815J21.2
138 15 90730363 92135418 1 1 1.8e-11 4.2e-11 2.0e-01 96 FES
139 16 3611610 5510848 9 1 2.3e-10 1.5e-09 1.0e+00 100 NMRAL1
140 16 9930580 11373405 2 2 1.2e-08 9.5e-09 3.1e-01 97 EMP2 TEKT5
141 16 52222053 52828325 1 1 4.6e-08 8.4e-09 4.7e-02 88 TOX3
142 16 71429924 72845749 1 1 1.4e-08 4.1e-08 2.4e-02 83 DHX38
143 16 86723417 90172696 58 34 0.0e+00 0.0e+00 NaN NaN ACSF3 APRT BANP CDH15 CTD-2555A7.3 CYBA DBNDD1 DEF8 FANCA GALNS MAP1LC3B MVD RNF166 RP5-1142A6.2 RP5-1142A6.5 RPL13 SNAI3 SNAI3-AS1 SPG7 URAHP VPS9D1 ZFPM1
144 17 17400972 18923818 15 2 6.8e-17 1.7e-12 3.8e-01 98 ALKBH5 SMCR7
145 17 37584368 39221312 3 2 1.4e-10 2.2e-23 2.7e-16 32 KRT12 MSL1
146 17 39521015 40017491 1 1 8.9e-09 9.9e-25 2.9e-24 2 KRT16
147 17 43871147 43913030 1 1 2.2e-10 4.0e-06 8.0e-01 100 KANSL1
148 17 44788310 48452756 38 15 5.2e-210 2.8e-185 NaN NaN ARL17A EFCAB13 LRRC37A2 MRPL10 MRPL45P2 PNPO RP11-6N17.10 RP11-6N17.6 SCRN2 SNF8 SPOP WNT3
149 17 54272304 55667722 1 1 3.1e-22 1.2e-42 4.9e-23 48 MIR3614
150 17 62973790 64251733 1 1 8.3e-08 1.4e-11 1.5e-11 0 AXIN2
151 17 73070405 74574103 2 2 1.2e-07 1.6e-07 5.6e-02 87 GRB2 TRIM47
152 17 78398243 81051007 41 30 3.3e-181 0.0e+00 NaN NaN ACTG1 ASPSCR1 B3GNTL1 DUS1L FN3KRP FSCN2 LRRC45 METRNL MYADML2 NPLOC4 P4HB RAC3 RP11-497H17.1 SLC38A10 STRA13 TBCD TSPAN10 WDR45B
153 18 42728818 44244840 1 1 4.4e-15 5.0e-22 1.6e-09 61 EPG5
154 19 10016470 11873382 3 1 6.5e-10 5.9e-10 1.0e+00 100 LOC147727
155 19 16713332 18117646 3 1 7.1e-08 1.7e-07 1.0e+00 100 MRPL34
156 19 41233298 42626207 4 3 8.8e-10 1.8e-08 3.3e-01 97 AXL B9D2 CTC-435M10.6
157 19 43686328 45079808 1 1 7.7e-08 6.1e-07 3.2e-03 65 ZNF404
158 20 21043102 22430527 1 1 1.8e-08 1.1e-15 9.8e-09 49 RPL41P1
159 20 24485525 25878725 1 2 2.5e-12 2.6e-22 3.1e-07 72 ENTPD6
160 20 29833609 36642760 73 40 0.0e+00 0.0e+00 NaN NaN BCL2L1 C20orf203 CBFA2T2 CEP250 CHMP4B COMMD7 COX4I2 DNMT3B EDEM2 MANBAL MAPRE1 MMP24-AS1 MROH8 NCOA6 NDRG3 PLUNC PROCR RALY RP4-614O4.12 RP5-1085F17.3 RSL24D1P6 SAMHD1 ZNF341
161 20 56858751 58529763 3 2 1.0e-32 5.3e-73 4.2e-26 66 ZNF831
162 21 26263549 27788804 3 1 3.7e-35 5.1e-36 1.0e+00 100 MRPL39
163 21 43566375 46988606 3 4 3.8e-12 2.9e-53 1.0e-32 40 PTTG1IP RRP1 WDR4
164 22 19241014 20330744 1 1 7.1e-09 1.4e-13 3.4e-06 61 COMT
165 22 30860830 32296000 1 1 1.8e-07 4.2e-07 1.0e+00 100 RNF185
166 22 34997079 36442122 2 1 1.4e-13 1.2e-13 1.0e+00 100 TOM1
167 22 39064209 42301748 6 8 5.6e-16 6.6e-15 2.2e-11 26 LOC100506472 PDGFB SLC25A17 SYNGR1

Pleiotropic Associations

Trait chisq ratio # genes+ # genes++ % genes++ corr corr P genes
Bipolar Disorder (2018) 1.21 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 ADD3 LOC147727
Bipolar Disorder or Schizophrenia 1.17 7 4 8.9 0.74 5.5e-02 APOPT1 C11orf80 FANCA FES KLC1 RNF185 SLC25A17
Depressed Affect (Nagel 2018) 1.10 5 3 6.7 -0.12 8.5e-01 KANSL1 LRRC37A2 NEK6 SNAI3-AS1 WNT3
Intelligence (Savage-Jansen 2018) 0.95 11 5 11.1 -0.06 8.6e-01 AP3B2 CEP250 FOXO3 LOC80154 MICU1 PNPO PRKAG1 REST RP11-152F13.3 RPS26 TULP4
Neuroticism (Nagel 2018) 1.16 9 5 11.1 0.25 4.9e-01 ADM KANSL1 LRRC37A2 NCOA6 NEK6 RNF166 SLC25A17 SNAI3-AS1 WNT3
Schizophrenia (2018) 1.07 5 1 2.2 0.34 5.7e-01 APOPT1 FES KLC1 PCNX SLC25A17
Worry (Nagel 2018) 1.16 5 4 8.9 0.24 6.0e-01 ENTPD6 LRRC37A2 NCOA6 SLC25A17 WNT3
Alzheimer’s Disease (in mother) 1.17 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 SLC24A4
Alzheimer’s Disease (including proxy) 1.13 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 SLC24A4
Crohns Disease (2017) 1.43 12 10 22.2 0.56 2.3e-02 ADCY3 CUL2 DOCK8 GBAP1 LOC100506472 MSTO2P PARK7 RIT1 RP11-373D23.3 SYNGR1 ZBTB38 ZFP36L2
Irritable Bowel Disease (IBD) 1.43 14 11 24.4 0.41 6.9e-02 ADCY3 CUL2 DOCK8 GBAP1 GIGYF1 LOC100506472 MSTO2P PARK7 RP11-373D23.3 SYNGR1 THBS3 TOM1 ZFP36L2 ZNF831
Ulcerative Colitis (UC) 1.17 5 2 4.4 0.21 6.5e-01 GBAP1 PARK7 SYNGR1 THBS3 TOM1
Reaction Time 1.16 6 3 6.7 -0.36 4.8e-01 ADCY3 ARL17A C11orf80 EXT1 FOXO3 PRKAG1
Verbal and Numeric Reasoning (VNR) 0.97 5 2 4.4 -0.46 4.4e-01 DYNLT1 FADS2 FOXO3 PRKAG1 RPS26
Breast Cancer 2.12 17 9 20.0 -0.25 3.0e-01 ADCY3 ARHGEF5 CCND1 CDKAL1 CDKN2B CORT CTD-2310F14.1 GBAP1 L3MBTL3 LRRC37A2 MIER3 RIT1 RP11-554A11.9 THBS3 TOX3 ZBTB38 ZNF404
Ovarian Cancer 1.23 4 4 8.9 1.00 1.0e-03 CHMP4C KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Prostate Cancer 1.52 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 RP11-554A11.9
Bipolar Disorder (2011) 1.58 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 PRKAG1
Body Mass Index (BMI) (2010) 1.25 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 ADCY3 RP11-6N17.10
Coronary Artery Disease (CAD) 1.43 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 B9D2 CDKN2B SPG7
Crohns Disease (2012) 1.30 6 3 6.7 0.87 1.1e-02 ADCY3 CUL2 GBAP1 MSTO2P RIT1 ZFP36L2
Fasting Glucose 1.08 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 AC074117.10
HbA1C 1.59 2 1 2.2 -0.99 2.1e-05 B3GNTL1 FN3KRP
HDL Cholesterol 1.14 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 ACP2 KIF5A POLA2
LDL Cholesterol 1.16 3 3 6.7 0.00 1.0e+00 DHX38 EFCAB13 FADS2
Neuroticism (2016) 1.03 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 ADM SLC25A17
Primary Biliary Cirrhosis 1.37 2 1 2.2 -0.99 1.3e-04 LOC100506472 SYNGR1
Rheumatoid Arthritis 1.22 3 1 2.2 -0.65 3.5e-01 FADS2 SYNGR1 TRAF1
Schizophrenia (2014) 1.04 6 2 4.4 0.16 7.3e-01 APOPT1 FES GIGYF1 GNB2 KLC1 SLC25A17
Triglycerides 1.27 5 3 6.7 0.65 2.4e-01 AC074117.10 FADS2 KIF5A NRBP1 RP11-373D23.3
Type 2 Diabetes (T2D) (2012) 1.20 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 JAZF1
Ulcerative Colitis 1.14 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 CUL2 PARK7
Blood Eosinophil Count 0.79 35 21 46.7 0.29 6.9e-02 ADCY3 ADD3 APOPT1 B3GNTL1 C14orf153 COMMD7 CUL2 DNMT3B DUSP6 ERMP1 EXOC2 FADS2 FAM136A GIGYF1 GNB2 JAZF1 KANSL1 KAT5 KLC1 LRRC37A2 NMRAL1 NUCB2 POC1B PPM1A PSMB7 RANBP6 RERE REST RP11-981P6.1 RPS26 SLC25A17 SLC38A2 WNT3 ZFP36L2 ZNF831
Blood Platelet Count 0.90 61 43 95.6 0.10 4.1e-01 AAMDC AC067945.4 AC074117.10 ADD3 ALKBH5 ARL17A BANP C20orf203 CBFA2T2 CDKAL1 CDKN2B COMT COX4I2 DOCK8 EDNRB EFCAB13 FADS2 FAM136A FLJ43663 GALNS GBAP1 GPR98 HMBS IFITM3 INTS4 KANSL1 KAT5 KIF5A LOC147727 LRRC37A2 MITF NDNL2 NMRAL1 NRBP1 NUCB2 NUDC PCNX PLXNA1 PNPO POC1B POLA2 PSMB7 RALY RERE REST RP11-554A11.9 RPL13 SLC38A2 SMCR7 SNRNP27 SYNGR1 TCF12 THBS3 TOM1 TRAF1 TRIM47 TULP4 UFSP1 WNT3 ZFP36L2 ZFPM1
Blood Red Count 1.29 65 49 108.9 -0.10 3.9e-01 ADM AKAP9 ALKBH5 ANXA3 AP3B2 APRT ARL17A ASPSCR1 BCL2L1 BMP2K C11orf80 C12orf29 C14orf153 C20orf203 C4orf22 CBFA2T2 CBWD1 COX4I2 DEF8 DHX38 DOCK8 EFCAB13 ENTPD6 FADS2 FAM136A FANCA GALNS GBAP1 GIGYF1 GNB2 IFITM3 KANSL1 KIF5A KITLG L3MBTL3 LOC80154 LRRC37A2 MITF MKRN2 MYADML2 NCOA6 P4HB PNPO POLA2 RNF166 RP11-152F13.3 RP5-1085F17.3 RPL13 RPS26 RSL24D1P6 SCRN2 SMCR7 SNAI3-AS1 SPG7 SUPT3H TBC1D4 TBCD THBS3 TMEM163 TRIP6 UCHL3 UFSP1 VPS9D1 WNT3 ZBTB38
Blood White Count 0.91 41 28 62.2 -0.06 6.8e-01 AC074117.10 ADCY3 C12orf29 C14orf153 COMT CORT EDNRB FADS2 FES FLJ43663 GOLGA5 IFITM3 IL16 KANSL1 KITLG KLC1 L3MBTL3 MSL1 NEK6 NMRAL1 NRBP1 NUCB2 PNPO POC1B PSMB7 RALY REST RNF185 RP11-373D23.3 RP11-554A11.9 RP11-6N17.10 RP11-6N17.6 SCRN2 SLC39A12 SNAI3-AS1 TPCN2 TRAF1 TULP4 VPS9D1 ZFP36L1 ZNF76
Heel T-Score 1.42 64 51 113.3 0.19 9.3e-02 ACP2 ACSF3 APOPT1 ASPSCR1 ATL1 AXL B9D2 BNC2 BOLA1 C11orf58 C14orf153 CBWD1 CLIC5 DENND1A DOCK8 DUS1L EIF3E FBLN5 GAB2 GBAP1 IGHMBP2 INTS4 JAZF1 KANSL1 KAT5 KLC1 L3MBTL3 LNX1 LRRC37A2 LRRC45 MASP2 MRAS MRPL21 NCOA6 NEK6 NUDC PARD3 PKDCC PRKAG1 PSMB7 RALY RERE REST RP11-169K16.9 RP11-529H20.5 RP11-529H20.6 RP11-554A11.9 RP11-6N17.6 RP4-614O4.12 SLC25A17 STRA13 THBS3 TPCN2 TRIP11 TSPAN10 TULP4 TWIST1 UFSP1 USP35 WNT3 ZBTB38 ZFP36L2 ZNF404 ZNF76
BMI 1.10 36 25 55.6 -0.09 5.9e-01 ACP2 ADCY3 ALKBH3 APOPT1 C14orf153 C4orf22 COMT DHX36 DUS1L EDNRB ENTPD6 FOXO3 GAB2 GBAP1 HMBS HMGB1 IGHMBP2 JAZF1 KLC1 L3MBTL3 LDHA MANBAL MASP2 MED23 MRPL21 NAALAD2 PKHD1 POC1B PSMB7 RALY RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RPS26 STRA13 ZCCHC24
Height 1.71 127 105 233.3 -0.20 1.0e-02 AAMDC AC074117.10 ACP2 ACSF3 ADCY3 ADM AKAP9 ALKBH5 APOPT1 APRT ARL17A ASPSCR1 ATXN3 AXIN2 B9D2 BEND3P3 BOLA1 C14orf153 C2orf82 C9orf156 CBFA2T2 CDH15 CEP250 CHMP4B CNTLN COMMD7 CTC-435M10.6 CTD-2310F14.1 CTD-2555A7.3 DBNDD1 DHFR DHX38 DNMT3B DUS1L EDEM2 EDNRB EFCAB13 EIF3E EXOC2 EZR FAM136A FANCA FN3KRP FOXO3 GAB2 GNB2 GNS GRB2 GTF2H1 HEBP1 IGHMBP2 IL16 IL20RB INTS4 JAZF1 KANSL1 KLC1 L3MBTL3 LHX2 LOC147727 LRRC37A2 LRRC45 MAPRE1 MASP2 MICU1 MIR3614 MKRN2 MRAS MRGPRF MROH8 MRPL10 MRPL45P2 MSL1 MVD MYADML2 NAALAD2 NCOA6 NDRG3 NRBP1 NUCB2 NUDC PAX3 PDGFB PKDCC PLUNC PNPO POLA2 PPM1A PROCR RALGPS1 RALY REST RNF166 RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP11-529H20.5 RP11-529H20.6 RP11-554A11.9 RP11-6N17.6 RP11-815J21.2 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 RPL41P1 SAMHD1 SEC22A SLC38A2 SNAI3 SNAI3-AS1 SPG7 STRA13 SYNGR1 TBCD TOM1 TPCN2 TRIP11 TULP4 URAHP USP35 VGLL4 WNT3 ZBTB38 ZFP36L2 ZFPM1 ZNF341 ZNF76 ZNF831
Waist Hip Ratio (WHR) 1.32 32 26 57.8 -0.08 6.4e-01 ADM ALKBH5 ARL17A ASPSCR1 CDKAL1 EDEM2 EML3 GRB2 HMBS JAZF1 KANSL1 KAT5 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 LRRC37A2 LRRC45 MKRN2 MRAS MYADML2 MYEOV NMRAL1 PCNX RNF185 RP11-554A11.9 STX17 TET2 TOM1 TPCN2 WNT3 ZCCHC24 ZFP36L2
Systolic Blood Pressure 1.34 38 25 55.6 0.31 5.1e-02 AC074117.10 ACP2 ADCY3 ADM ARL17A ATP2B1 C4orf22 CBWD1 COMMD7 CUL2 DHX36 DOCK8 EFCAB13 FES FOXO3 IGHMBP2 KAT5 MRAS MRGPRF NUCB2 PCNX PNPO POC1B POLA2 RP11-373D23.3 RP11-6N17.6 RP11-761I4.4 RP11-981P6.1 SCRN2 SMCR7 SPG7 TOX3 TRIM47 TRIP6 UFSP1 WDPCP WNT3 ZNF831
Smoking Status 1.02 4 0 0.0 0.66 3.4e-01 APOPT1 HMGB1 RPS26 SORBS3
Allergy or Eczema 1.28 11 7 15.6 0.47 1.0e-01 JAZF1 NEK6 PSMB7 RIT1 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RPS26 SLC25A17 SPOP TRAF1 ZBTB38
Cardiovascular Disease 1.32 20 14 31.1 0.19 3.8e-01 AC074117.10 ACP2 APOPT1 ATP2B1 BCL2L1 C14orf153 C4orf22 DHX38 EFCAB13 FES MRAS NUCB2 PCNX POC1B POLA2 RP11-981P6.1 SNF8 SNX16 VPS9D1 ZNF831
Hypothyroidism (self reported) 1.41 10 5 11.1 0.14 6.3e-01 C9orf156 FADS2 GIGYF1 GNB2 NIPAL3 PSMB7 RPS26 SDF4 SYNGR1 TRIM47
Respiratory disease 1.09 7 6 13.3 -0.08 8.6e-01 ERMP1 FADS2 JAZF1 KIF5A RP11-207C16.4 RPS26 ZNF76
Type 2 Diabetes (T2D) (2018) 1.37 8 7 15.6 -0.45 2.3e-01 AC074117.10 CBFA2T2 CDKAL1 CHMP4B JAZF1 MRAS ZCCHC24 ZFP36L2
Lung FEV1/FVC ratio 1.10 34 20 44.4 0.01 9.7e-01 ADCY3 ADD3 ADM ANXA3 ATP2B1 BOLA1 BTBD1 DHX36 EIF3E EXOC2 EZR FOXO3 GAB2 HMBS IFITM3 KCTD21 MRPL10 MSL1 NARS2 NMRAL1 PROCR RALY REST RP11-268J15.5 RP11-6N17.6 RPS26 RSL24D1P6 SPOP STRA13 TEKT5 USP35 ZBTB38 ZFP36L2 ZNF76
Lung FVC 1.42 42 31 68.9 0.17 2.4e-01 AC067945.4 AP3B2 ASPSCR1 ATXN3 BTBD1 C11orf80 CEP250 CORT COX4I2 EDEM2 EML3 FAM136A FOXO3 GBAP1 GOLGA5 GRB2 IGHMBP2 JAZF1 KANSL1 LRRC37A2 MICU1 MRAS MRPL21 MYADML2 NCOA6 NDRG3 NMRAL1 PLXNA1 PROCR RAC3 RALY RP11-529H20.5 RP11-529H20.6 RP11-6N17.10 SNAI3-AS1 THBS3 TRIP11 TULP4 TWIST1 WNT3 ZBTB38 ZCCHC24
Neuroticism 1.18 11 5 11.1 0.29 3.5e-01 ADM GAB2 KANSL1 KCTD21 LRRC37A2 MAP1LC3B NCOA6 SLC25A17 SNAI3-AS1 USP35 WNT3
Chronotype (morning person) 0.87 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 C11orf80 LOC147727
Tanning 10.85 82 69 153.3 -0.76 9.4e-28 AC074117.10 ACSF3 ADAMTS12 ADCY3 AMACR AP3B2 AP3M2 APRT BCL2L1 BNC2 C11orf58 C9orf150 C9orf72 CBFA2T2 CDH15 CEP250 CHMP4B CNTLN COMMD7 CTD-2555A7.3 CTSC CYBA DBNDD1 DCT DEF8 DHX38 DNMT3B EDEM2 ENTPD6 EXOC2 FANCA GAB2 GALNS GBAP1 GPR98 GRB2 HERC2 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 KCTD21 LOC80154 LURAP1L MANBAL MAPRE1 MMP24-AS1 MPDZ MROH8 MVD NAALAD2 NCOA6 NDRG3 NPLOC4 OCA2 PLUNC PROCR RALY RNF166 RP11-152F13.3 RP11-373D23.3 RP11-554A11.9 RP11-6N17.6 RP4-614O4.12 RP5-1085F17.3 RP5-1142A6.5 RPL13 RXFP3 SAMHD1 SNAI3 SNAI3-AS1 SPG7 SYNGR1 TMTC3 TPCN2 TRIP11 TSPAN10 TYRP1 URAHP USP35 VPS9D1 ZFPM1 ZNF341
Hand grip strength (left) 1.10 13 8 17.8 0.19 5.4e-01 ADCY3 CEP250 CORT EMB KANSL1 L3MBTL3 LRRC37A2 PROCR RP4-614O4.12 SLC22A23 SLC38A2 WNT3 ZBTB38
Number of treatments/medications taken 1.18 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 ACSF3 COMMD7 ZNF831
Sensitivity / hurt feelings 1.07 4 3 6.7 -0.71 2.9e-01 FES KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Relative age of first facial hair 1.80 19 11 24.4 0.50 3.1e-02 ALX4 C4orf22 CNOT6L DBNDD1 DEF8 FANCA FLJ43663 FOXO3 HERC2 KANSL1 LRRC37A2 MASP2 MIR3614 MRPL10 SLC39A12 TSPAN10 TWIST1 WNT3 ZBTB38
Systolic blood pressure, automated reading 1.16 11 10 22.2 0.50 1.2e-01 ACP2 ADM ATP2B1 C4orf22 FES POC1B RP11-6N17.6 RP11-981P6.1 TOX3 WNT3 ZNF831
Angina 1.33 2 2 4.4 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Medication: Metformin 1.21 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 JAZF1 MRAS ZCCHC24
Diabetes (father) 1.28 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 CDKAL1 ZFP36L2
Diabetes (mother) 1.19 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 CDKAL1
Pack years adult smoking proportion 0.96 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 GNA12 KLC1
Impedance of leg (right) 1.22 32 16 35.6 0.09 5.7e-01 ADCY3 ADM APOPT1 BOLA1 C11orf80 CEP250 EDNRB FES GBAP1 IGHMBP2 JAZF1 KLC1 L3MBTL3 LRP5 MANBAL MAPRE1 MRGPRF MRPL21 MSTO2P MYEOV NCOA6 NDUFS4 PRKAG1 RALY RIT1 RNF166 RNF185 SLC38A2 SNAI3-AS1 SUPT3H TPCN2 ZFP36L2
Leg fat-free mass (left) 1.45 42 24 53.3 -0.07 6.4e-01 AC074117.10 C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTC-435M10.6 CTD-2555A7.3 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 MSL1 NCOA6 NDRG3 NDUFS4 PROCR RALY REST RNF219 RP11-268J15.5 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SNAI3-AS1 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TRIP11 TULP4 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Trunk fat percentage 1.11 21 13 28.9 -0.35 1.1e-01 ADCY3 ADM ARL17A BOLA1 CNOT6L DBNDD1 DEF8 ENTPD6 FANCA FOXO3 HMGB1 MRPL45P2 NDUFS4 PKHD1 POC1B RALGPS1 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 TMEM163 WNT3 ZBTB38
Hand grip strength (right) 1.09 12 7 15.6 0.16 6.2e-01 ADCY3 CEP250 CORT L3MBTL3 LRRC37A2 MAPRE1 PROCR RP4-614O4.12 TMEM163 TULP4 WNT3 ZBTB38
Current tobacco smoking 1.05 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 APOPT1 LDHA
Maternal smoking around birth 1.10 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 APOPT1 KLC1
Fed-up feelings 1.10 3 3 6.7 0.00 1.0e+00 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Relative age voice broke 1.24 5 3 6.7 -0.35 5.6e-01 ALX4 FOXO3 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Age when periods started (menarche) 0.94 6 5 11.1 -0.40 4.3e-01 ADCY3 AKAP12 FOXO3 GAB2 NUCB2 USP35
Heel bone mineral density (BMD) T-score, automated (left) 1.22 6 2 4.4 0.65 1.2e-01 ACP2 C14orf153 FADS2 KAT5 REST TPCN2
Qualifications: CSEs or equivalent 0.99 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 KANSL1
High blood pressure 1.28 10 7 15.6 0.23 5.3e-01 ACP2 ATP2B1 BCL2L1 C14orf153 C4orf22 FES MRAS NUCB2 SNF8 ZNF831
Hayfever, allergic rhinitis or eczema 1.26 9 5 11.1 0.46 2.1e-01 JAZF1 NEK6 PSMB7 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RPS26 TRAF1 TUFT1 ZBTB38
Stomach or abdominal pain in last month 1.18 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 GIGYF1
Medication: Atenolol 1.04 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 FES
Medication: Levothyroxine sodium 1.28 4 1 2.2 0.94 5.6e-02 C9orf156 GIGYF1 RPS26 SDF4
Sitting height 1.63 58 40 88.9 -0.15 2.3e-01 AC074117.10 ACP2 ADCY3 ADM ALKBH5 APRT ASPSCR1 B9D2 C14orf153 C2orf82 CBFA2T2 CEP250 COX4I2 CTC-435M10.6 CTD-2555A7.3 DNMT3B EDEM2 EDNRB FAM136A FOXO3 IGHMBP2 JAZF1 KANSL1 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 LRRC37A2 LRRC45 MASP2 MRGPRF MROH8 MSL1 MYADML2 NCOA6 NDRG3 NDUFS4 NUDC PNPO PROCR RAC3 RALY REST RP11-529H20.5 RP11-529H20.6 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SEC22A SLC38A2 SNAI3-AS1 STRA13 TOM1 TRIP11 TULP4 VGLL4 WNT3 ZBTB38 ZNF831
High blood pressure (mother) 1.26 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 FES NUCB2 ZNF831
Body mass index (BMI) 1.01 18 10 22.2 -0.01 9.8e-01 ADCY3 ALKBH3 APOPT1 C14orf153 DENND1A ENTPD6 FOXO3 GBAP1 HMGB1 IGHMBP2 JAZF1 KLC1 MED23 PKHD1 POC1B RNF219 RP11-6N17.10 RPS26
Impedance of leg (left) 1.21 31 19 42.2 0.07 6.8e-01 ADCY3 ADM ALDH3B1 BOLA1 CEP250 EDNRB FES GBAP1 IGHMBP2 JAZF1 KANSL1 KLC1 L3MBTL3 LRP5 MANBAL MASP2 MRGPRF MRPL21 MSTO2P NCOA6 NDUFS4 PRKAG1 RALY RIT1 RNF185 SLC38A2 SNAI3-AS1 SUPT3H TPCN2 WNT3 ZFP36L2
Leg predicted mass (left) 1.44 43 23 51.1 -0.07 6.5e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTC-435M10.6 CTD-2555A7.3 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 MSL1 NCOA6 NDRG3 NDUFS4 PROCR RALY REST RNF219 RP11-268J15.5 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SNAI3-AS1 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TRIP11 TULP4 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Trunk fat mass 1.15 22 13 28.9 -0.36 9.2e-02 ADCY3 ARL17A BOLA1 CEP250 DBNDD1 DEF8 DENND1A ENTPD6 FANCA FOXO3 GBAP1 HMGB1 L3MBTL3 MRPL45P2 NDRG3 PKHD1 POC1B RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RPL13 ZBTB38
Waist circumference 1.04 16 9 20.0 -0.23 3.7e-01 ADCY3 ARL17A DENND1A ENTPD6 FOXO3 HMBS HMGB1 KLC1 NDRG3 PKHD1 POC1B RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RPL13 ZBTB38 ZCCHC24
Number of incorrect matches in round 1.01 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 EXT1 TULP4
Nervous feelings 1.13 5 0 0.0 0.82 2.5e-02 LRRC37A2 NCOA6 RAC3 SLC25A17 WNT3
Frequency of tenseness / restlessness in last 2 weeks 0.99 3 2 4.4 0.00 1.0e+00 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Hearing difficulty/problems with background noise 1.24 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 C14orf153 KLC1
Hair/balding pattern: Pattern 2 2.17 8 7 15.6 -0.26 5.3e-01 AXIN2 C4orf22 COMMD7 LRRC37A2 PAX3 RPL41P1 TWIST1 WNT3
Had menopause 1.16 3 2 4.4 0.00 1.0e+00 AC074117.10 FANCA NRBP1
Forced vital capacity (FVC) 1.38 27 19 42.2 0.23 2.2e-01 ACP2 ADCY3 ARL17A ASPSCR1 CBFA2T2 COMMD7 DNMT3B EDNRB FAM136A KANSL1 L3MBTL3 LOC147727 LRRC37A2 LRRC45 MRPL21 MYADML2 RAC3 REST RP11-268J15.5 RP11-6N17.10 RP11-6N17.6 SNAI3-AS1 TULP4 WNT3 ZBTB38 ZCCHC24 ZNF76
Heel bone mineral density (BMD) T-score, automated (right) 1.29 9 5 11.1 0.66 3.8e-02 ACP2 C14orf153 FADS2 KAT5 REST RP11-169K16.9 RP11-554A11.9 TPCN2 ZNF76
Ever unenthusiastic/disinterested for a whole week 1.05 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 LRRC37A2
Qualifications: None of the above 1.03 4 1 2.2 0.90 3.8e-02 AP3B2 FOXO3 RANBP6 RPS26
Financial difficulties in last 2 years 1.14 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 APOPT1
Mouth/teeth dental problems 1.18 3 1 2.2 -1.00 3.7e-04 GBAP1 KLC1 THBS3
Heart attack 1.19 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Allergy 1.27 10 7 15.6 -0.53 9.5e-02 ERMP1 FADS2 JAZF1 KIF5A MSL1 NEK6 PSMB7 RPS26 TRAF1 ZBTB38
Diabetes (self-reported) 1.29 3 3 6.7 0.00 1.0e+00 AC074117.10 JAZF1 ZCCHC24
Medication: Simvastatin 1.23 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 DHX38 FES ZNF831
Fluid intelligence score 0.92 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 FOXO3 PRKAG1 RPS26
Illnesses of siblings 1.06 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 FES
Neuroticism score 1.10 7 6 13.3 0.17 7.1e-01 ADM KANSL1 LRRC37A2 NCOA6 SLC25A17 SNAI3-AS1 WNT3
Weight 1.30 34 23 51.1 -0.25 1.2e-01 ADCY3 ALKBH3 CBFA2T2 CEP250 CTD-2555A7.3 DENND1A EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MROH8 MRPL21 MVD NCOA6 NDRG3 PDGFB PKHD1 POC1B RALY RNF219 RP11-373D23.3 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SYNGR1 TYRP1 ZBTB38
Impedance of arm (right) 1.30 34 20 44.4 -0.10 5.3e-01 ADM ARL17A ATL1 BOLA1 CEP250 CORT DBNDD1 EDEM2 FOXO3 GAB2 HMGN2 INTS4 JAZF1 KCTD21 L3MBTL3 LRRC37A2 MANBAL MASP2 MRPL10 MRPL21 NCOA6 NDUFS4 NEK6 PRKAG1 PSMB7 RALGPS1 RALY RNF185 RP11-554A11.9 RPS26 SLC38A2 UCHL3 USP35 WNT3
Arm fat percentage (right) 1.06 16 9 20.0 -0.23 3.5e-01 ACP2 ADCY3 ADM APOPT1 ARL17A C14orf153 ENTPD6 GBAP1 HMGB1 KLC1 PKHD1 POC1B RALGPS1 RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1
Trunk fat-free mass 1.56 44 31 68.9 -0.05 7.4e-01 AC074117.10 ADM ALDH3B1 C14orf153 C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTC-435M10.6 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 MSL1 NCOA6 NDRG3 PROCR RALGPS1 RALY REST RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP11-529H20.6 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 RPS26 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TRIP11 TULP4 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Hip circumference 1.09 21 13 28.9 -0.26 2.6e-01 ADCY3 CEP250 ENTPD6 FOXO3 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 NDRG3 PDGFB PKHD1 POC1B RALY RNF219 RP11-6N17.10 RP1-184J9.2 RP11-981P6.1 SLC38A2 SYNGR1 TOM1 TPCN2 ZBTB38
Father's age at death 1.08 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 FES
Worrier / anxious feelings 1.03 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 SLC25A17 WNT3
Frequency of tiredness / lethargy in last 2 weeks 1.02 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 PRRG4
Hair/balding pattern: Pattern 3 1.93 9 7 15.6 0.69 4.2e-02 B9D2 C4orf22 KANSL1 LRRC37A2 MIR3614 PAX3 RPL41P1 TWIST1 WNT3
Number of live births 1.04 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 DBNDD1 FADS2
Forced expiratory volume in 1-second (FEV1) 1.45 23 18 40.0 0.21 2.9e-01 ADCY3 ARL17A ASPSCR1 CBFA2T2 CCND1 FAM136A IGHMBP2 KANSL1 L3MBTL3 LOC147727 LRRC37A2 LRRC45 MRPL21 MYADML2 RAC3 REST RSL24D1P6 SNAI3-AS1 TULP4 WNT3 ZBTB38 ZCCHC24 ZNF76
Pulse rate 1.36 4 4 8.9 -0.51 3.0e-01 GIGYF1 GNB2 TRIP6 ZBTB38
Mouth/teeth dental problems: Dentures 1.24 3 2 4.4 0.99 1.2e-03 ADCY3 GBAP1 THBS3
Asthma 1.08 6 4 8.9 -0.13 8.1e-01 ERMP1 FADS2 JAZF1 KIF5A RPS26 ZNF76
Medication: Cholesterol lowering 1.18 5 2 4.4 -0.22 7.2e-01 AC074117.10 CDKN2B DHX38 FES LOC147727
Prospective memory result 1.22 3 2 4.4 -1.00 1.6e-03 AP3B2 LOC80154 RP11-152F13.3
Illnesses of mother 1.06 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 FES
Forced expiratory volume in 1-second (FEV1), Best measure 1.39 25 16 35.6 0.26 1.8e-01 ACP2 ADCY3 ARL17A ASPSCR1 CBFA2T2 CCND1 EML3 FAM136A IGHMBP2 KANSL1 L3MBTL3 LOC147727 LRRC37A2 LRRC45 MRPL21 MYADML2 RAC3 REST RSL24D1P6 SNAI3-AS1 TULP4 WNT3 ZBTB38 ZCCHC24 ZNF76
Impedance of arm (left) 1.28 33 18 40.0 -0.19 2.7e-01 ADM ATL1 BOLA1 C11orf58 CEP250 CORT DBNDD1 DEF8 EDEM2 FOXO3 GAB2 JAZF1 KANSL1 KCTD21 L3MBTL3 LRRC37A2 MRPL10 MRPL34 NCOA6 NDUFS4 NEK6 PSMB7 RALGPS1 RALY RNF185 RP11-554A11.9 RPS26 SLC38A2 SPG7 TRIP11 UCHL3 USP35 WNT3
Arm fat mass (right) 1.08 19 11 24.4 -0.23 3.1e-01 ADCY3 ALKBH3 APOPT1 ENTPD6 FOXO3 GBAP1 HMGB1 IGHMBP2 KLC1 L3MBTL3 NDRG3 PKHD1 POC1B RALY RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RPL13 ZBTB38
Trunk predicted mass 1.57 46 31 68.9 -0.06 6.8e-01 AC074117.10 ADM ALDH3B1 C14orf153 C2orf82 CBFA2T2 CEP250 COMT CTC-435M10.6 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FAM136A FOXO3 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 MSL1 NCOA6 NDRG3 PROCR RALGPS1 RALY REST RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP11-529H20.6 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 RPS26 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TRIP11 TULP4 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Standing height 1.60 83 64 142.2 -0.16 1.1e-01 AC074117.10 ACP2 ACSF3 ADCY3 ADM ALKBH5 APRT ARL17A ASPSCR1 ATXN3 B9D2 BOLA1 C14orf153 C2orf82 C9orf156 CBFA2T2 CEP250 COMMD7 CTC-435M10.6 CTD-2310F14.1 CTD-2555A7.3 DBNDD1 DHX38 DNMT3B DUS1L EDEM2 EDNRB EFCAB13 FAM136A FANCA FN3KRP FOXO3 GNS GRB2 HEBP1 IL20RB JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 LRRC45 MASP2 MKRN2 MROH8 MRPL10 MRPL45P2 MSL1 MVD MYADML2 NAALAD2 NCOA6 NDRG3 NUDC PDGFB PLUNC PNPO PROCR RALGPS1 RALY REST RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP11-529H20.5 RP11-529H20.6 RP11-6N17.6 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SEC22A SLC38A2 SNAI3-AS1 SORBS3 SPG7 STRA13 SYNGR1 TOM1 TPCN2 TRIP11 TULP4 URAHP WNT3 ZBTB38 ZNF76 ZNF831
Tense / 'highly strung' 0.98 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 NCOA6 SLC25A17
Seen doctor (GP) for nerves, anxiety, tension or depression 1.03 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 DENND1A
Hair/balding pattern: Pattern 4 2.74 31 24 53.3 0.08 6.8e-01 ATL1 B9D2 C4orf22 CBWD1 CDKAL1 CORT CTC-435M10.6 DBNDD1 EIF3E EXOC2 FAM136A HMGB1 KANSL1 LNX1 LRRC37A2 MAPRE1 MASP2 MIR3614 MYEOV PLXNA1 RP4-614O4.12 RPL41P1 S100A16 STPG1 SUPT3H TCF12 TWIST1 TWIST2 WNT3 ZBTB38 ZFP36L2
Birth weight of first child 1.18 5 2 4.4 0.32 6.0e-01 ASPSCR1 FES RAC3 SEC22A ZBTB38
Peak expiratory flow (PEF) 1.40 14 5 11.1 0.61 1.6e-02 ASPSCR1 BTBD1 KANSL1 LOC147727 LRRC37A2 LRRC45 MYADML2 REST SDF4 STRA13 TULP4 WNT3 ZFP36L2 ZNF76
Blood clot in the leg (DVT) 1.16 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 PROCR
Medication: Paracetamol 1.16 4 4 8.9 -1.00 3.3e-03 DENND1A KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Headache pain in last month 1.09 3 3 6.7 0.00 1.0e+00 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Medication for cholesterol, blood pressure or diabetes 1.22 4 3 6.7 -0.12 8.8e-01 ATP2B1 CHMP4B FES ZNF831
Glaucoma (self-reported) 1.07 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 CDKN2B
Gout (self-reported) 1.12 2 2 4.4 0.00 1.0e+00 AC074117.10 KIF5A
Hypothyroidism/myxoedema (self-reported) 1.38 6 3 6.7 0.24 4.8e-01 C9orf156 GIGYF1 GNB2 RPS26 SDF4 SYNGR1
Medication: Amlodipine 0.93 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 FES
Birth weight 1.15 7 3 6.7 -0.18 6.4e-01 C11orf21 EDNRB FES L3MBTL3 RIT1 RPS26 TULP4
High blood pressure (siblings) 1.20 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 FES
Forced vital capacity (FVC), Best measure 1.36 25 20 44.4 0.24 2.2e-01 ACP2 ADCY3 ARL17A ASPSCR1 CBFA2T2 EDNRB FAM136A KANSL1 L3MBTL3 LOC147727 LRRC37A2 LRRC45 MRAS MRPL21 MYADML2 RAC3 REST RP11-268J15.5 RP11-6N17.6 SNAI3-AS1 TULP4 WNT3 ZBTB38 ZCCHC24 ZNF76
Body fat percentage 1.05 18 8 17.8 -0.28 2.5e-01 ACP2 ADCY3 ADM C14orf153 CNOT6L DBNDD1 DEF8 ENTPD6 FANCA FOXO3 HMGB1 PKHD1 POC1B RALGPS1 RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 ZBTB38
Leg fat percentage (right) 1.02 14 6 13.3 -0.32 2.6e-01 ADCY3 ADM C14orf153 CNOT6L DUS1L ENTPD6 HMGB1 POC1B PROCR RERE RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 TSPAN10 ZCCHC24
Arm fat-free mass (right) 1.46 36 28 62.2 -0.14 3.9e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 NCOA6 NDRG3 PROCR PSMB7 RALGPS1 RALY REST RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Comparative body size at age 10 1.39 4 2 4.4 0.22 7.8e-01 ADCY3 ARL17A KANSL1 PRKAG1
Worry too long after embarrassment 1.15 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 DBNDD1 NCOA6
Wheeze or whistling in the chest in last year 1.12 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 SNAI3-AS1
Qualifications: College or University degree 0.91 9 6 13.3 -0.15 6.9e-01 C11orf80 EDEM2 EXT1 FOXO3 KANSL1 LRRC37A2 RANBP6 RPS26 WNT3
Medication for pain relief, constipation, heartburn 1.23 4 1 2.2 -0.82 1.8e-01 DENND1A LRRC37A2 NRBP1 WNT3
Medication: Blood pressure 1.12 6 4 8.9 0.18 7.4e-01 ACP2 ATP2B1 BCL2L1 C4orf22 FES ZNF831
Angina (self-reported) 1.37 2 2 4.4 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Medication: Allopurinol 1.06 2 2 4.4 0.00 1.0e+00 AC074117.10 KIF5A
Mean time to correctly identify matches 1.14 5 3 6.7 0.51 3.0e-01 ARL17A C11orf80 FOXO3 GTF2H1 PRKAG1
Heart disease (mother) 1.14 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 CDKN2B
Whole body fat mass 1.08 15 11 24.4 -0.24 3.7e-01 ADCY3 DBNDD1 DENND1A ENTPD6 FOXO3 HMGB1 L3MBTL3 NDRG3 PKHD1 POC1B RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RPL13 ZBTB38
Leg fat mass (right) 1.03 15 9 20.0 -0.22 4.0e-01 ADCY3 DENND1A ENTPD6 FOXO3 HMGB1 L3MBTL3 PKHD1 POC1B RALY RERE RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RPL13 ZBTB38
Arm predicted mass (right) 1.45 37 30 66.7 -0.13 4.0e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 NCOA6 NDRG3 PROCR PSMB7 RALGPS1 RALY REST RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 RPS26 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Pulse rate, automated reading 1.58 14 8 17.8 -0.31 2.2e-01 AC074117.10 BTBD1 CNOT6L FADS2 GAB2 GIGYF1 GNB2 HMGN2 IL16 RP11-529H20.5 RPS26 TRIP6 USP35 ZBTB38
Alcohol intake frequency. 0.82 4 3 6.7 -0.39 6.1e-01 AC074117.10 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Comparative height size at age 10 1.47 45 35 77.8 0.14 3.5e-01 AC074117.10 ACP2 ADCY3 ASPSCR1 B9D2 BOLA1 C14orf153 C2orf82 C9orf156 CBFA2T2 CEP250 COMMD7 CTC-435M10.6 DNMT3B FAM136A FOXO3 GRB2 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 LRRC45 MAPRE1 MASP2 MKRN2 MROH8 MSL1 MYADML2 NCOA6 NDRG3 NUCB2 PROCR REST RP11-268J15.5 RP11-529H20.5 RP11-529H20.6 RP11-6N17.6 RP4-614O4.12 SEC22A SPG7 TRIP11 TULP4 WNT3 ZBTB38 ZFP36L2 ZNF76
Overall health rating 1.07 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 KLC1
Medication: Aspirin 1.15 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Knee pain experienced in last month 1.09 3 1 2.2 0.00 1.0e+00 CEP250 EDEM2 LOC147727
Hypertension (Self-reported) 1.25 11 5 11.1 0.26 4.5e-01 ACP2 ATP2B1 BCL2L1 C14orf153 C4orf22 FES MRAS NUCB2 SNF8 VPS9D1 ZNF831
Illnesses of father: Heart disease 1.32 2 2 4.4 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Smoking status: Previous 1.09 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 GBAP1
Forced expiratory volume in 1-second (FEV1), predicted 1.36 9 4 8.9 -0.24 5.4e-01 CBFA2T2 CEP250 JAZF1 L3MBTL3 NCOA6 PROCR TRIP11 ZBTB38 ZNF76
Whole body fat-free mass 1.52 45 31 68.9 -0.06 6.7e-01 AC074117.10 ADM ALDH3B1 C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTC-435M10.6 CTD-2555A7.3 EDEM2 EDNRB EFCAB13 ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 MSL1 NCOA6 NDRG3 PROCR RALY REST RNF219 RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TRIP11 TULP4 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Leg fat-free mass (right) 1.46 39 24 53.3 -0.14 3.4e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTD-2555A7.3 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 NCOA6 NDRG3 NDUFS4 PROCR RALY REST RNF219 RP11-268J15.5 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SNAI3-AS1 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TULP4 ZBTB38 ZNF76
Arm fat percentage (left) 1.06 16 9 20.0 -0.25 3.1e-01 ACP2 ADCY3 ADM ALKBH3 APOPT1 C14orf153 ENTPD6 GBAP1 HMGB1 KLC1 PKHD1 POC1B RALGPS1 RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1
Average weekly red wine intake 1.05 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 C11orf80
Handedness (chirality/laterality): Left-handed 1.17 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 WNT3
Mood swings 1.20 6 4 8.9 -0.26 6.1e-01 KANSL1 LRRC37A2 MAP1LC3B SLC25A17 SNAI3-AS1 WNT3
Long-standing illness, disability or infirmity 1.13 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 EMB MRAS
Diabetes diagnosed by doctor 1.31 5 3 6.7 -0.38 5.3e-01 AC074117.10 CHMP4B JAZF1 ZCCHC24 ZFP36L2
Mouth/teeth dental problems: Mouth ulcers 0.96 3 2 4.4 0.00 1.0e+00 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Medication for cholesterol 1.11 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 C4orf22 ZNF831
Breast cancer (self-reported) 1.24 2 2 4.4 0.00 1.0e+00 CTD-2310F14.1 TOX3
Asthma (self-reported) 1.09 6 4 8.9 -0.13 8.1e-01 ERMP1 FADS2 JAZF1 KIF5A RPS26 ZNF76
Osteoarthritis (self-reported) 0.97 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 LOC147727
Medication: Aspirin 1.14 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Illnesses of father: None of the above (group 1) 1.15 2 2 4.4 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Smoking status: Current 1.09 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 GTF2H1 LDHA
Forced expiratory volume in 1-second (FEV1), predicted percentage 1.13 5 3 6.7 0.63 2.6e-01 ASPSCR1 EML3 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Whole body water mass 1.52 43 30 66.7 -0.07 6.2e-01 AC074117.10 ADM ALDH3B1 C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTC-435M10.6 CTD-2555A7.3 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 IRF4 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 MSL1 NCOA6 NDRG3 PROCR RALY REST RNF219 RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TRIP11 TULP4 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Leg predicted mass (right) 1.46 39 24 53.3 -0.14 3.4e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTD-2555A7.3 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 IRF4 JAZF1 L3MBTL3 LOC147727 LRP5 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 NCOA6 NDRG3 NDUFS4 PROCR RALY REST RNF219 RP11-268J15.5 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SNAI3-AS1 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TULP4 ZBTB38 ZNF76
Arm fat mass (left) 1.08 18 12 26.7 -0.25 2.8e-01 ADCY3 ALKBH3 APOPT1 ENTPD6 FOXO3 GBAP1 HMGB1 KLC1 L3MBTL3 NDRG3 PKHD1 POC1B RALY RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 RPL13 ZBTB38
Number of self-reported non-cancer illnesses 1.33 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 ZNF831
Average weekly champagne plus white wine intake 1.09 3 0 0.0 0.00 1.0e+00 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Miserableness 1.07 4 1 2.2 -0.01 9.9e-01 KANSL1 LRRC37A2 SNAI3-AS1 WNT3
Eye problems/disorders: Glaucoma 1.06 1 1 2.2 0.00 1.0e+00 CDKN2B
Medication: Blood pressure 1.25 9 3 6.7 0.40 2.8e-01 ACP2 C4orf22 FES KAT5 MRAS MYEOV RP5-1142A6.2 VPS9D1 ZNF831
Supplements: Fish oil (including cod liver oil) 1.06 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 C11orf80
High cholesterol (Self-reported) 1.32 6 2 4.4 0.79 6.3e-02 AC074117.10 DHX38 EFCAB13 FAM136A LOC147727 RASA3
Medication: Bendroflumethiazide 1.07 3 0 0.0 0.00 1.0e+00 ATP2B1 FES ZNF831
Medication: Paracetamol 1.15 3 3 6.7 0.00 1.0e+00 KANSL1 LRRC37A2 WNT3
Medication: Lisinopril 1.11 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 ZNF831
Medication: Atorvastatin 1.28 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 AC074117.10 CDKN2B
Illnesses of father: High blood pressure 1.21 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 C4orf22 FES
Ever smoked 0.96 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 REST
Basal metabolic rate 1.48 42 31 68.9 -0.10 5.0e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 CTC-435M10.6 CTD-2555A7.3 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 GBAP1 IGHMBP2 IRF4 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 MSL1 MVD NCOA6 NDRG3 PROCR RALY REST RNF219 RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TPCN2 TRIP11 TULP4 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Leg fat percentage (left) 1.03 14 5 11.1 -0.25 3.6e-01 ADCY3 ADM C14orf153 DUS1L ENTPD6 FOXO3 HMGB1 POC1B PROCR RERE RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 SORBS3 ZCCHC24
Arm fat-free mass (left) 1.47 36 30 66.7 -0.10 5.1e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 IGHMBP2 IRF4 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 NCOA6 NDRG3 PROCR PSMB7 RALY REST RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 RPS26 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TRIP11 TYRP1 ZBTB38 ZNF76
Irritability 1.21 6 4 8.9 0.43 2.9e-01 KANSL1 LRRC37A2 NCOA6 RNF219 SLC25A17 WNT3
Risk taking 0.98 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 APOPT1 KLC1
Ever had prostate specific antigen (PSA) test 1.11 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 ZBTB38
Diastolic blood pressure, automated reading 1.09 12 7 15.6 -0.07 8.0e-01 ACP2 ADM ATP2B1 C4orf22 FES GIGYF1 GNB2 INTS4 KAT5 KCTD21-AS1 MIER3 ZNF831
Vascular/heart problems diagnosed by doctor 1.30 11 7 15.6 -0.16 6.4e-01 ACP2 ATP2B1 BCL2L1 C14orf153 C4orf22 FES MRAS NUCB2 SNF8 SNX16 ZNF831
Cholesterol lowering medication 1.11 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 AC074117.10
Basal cell carcinoma (self-reported) 1.64 3 2 4.4 0.81 9.8e-02 CDKN2B DBNDD1 NCOA6
Heart attack/myocardial infarction (self-reported) 1.17 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 CDKN2B FES
Deep venous thrombosis (DVT) (self-reported) 1.17 2 1 2.2 0.00 1.0e+00 NCOA6 PROCR
Heart disease (siblings) 0.96 1 0 0.0 0.00 1.0e+00 FES
Pack years of smoking 1.00 2 0 0.0 0.00 1.0e+00 GNA12 KLC1
Impedance of whole body 1.21 37 23 51.1 -0.13 4.0e-01 ADCY3 ADM ALDH3B1 BOLA1 C11orf80 CEP250 CORT DBNDD1 EDEM2 EDNRB FOXO3 GAB2 HMGN2 IGHMBP2 JAZF1 KANSL1 KCTD21 L3MBTL3 LRRC37A2 MANBAL MASP2 MRPL21 NCOA6 NDUFS4 NEK6 PRKAG1 PSMB7 RALY RNF185 RP11-554A11.9 RPS26 SLC38A2 SPG7 SUPT3H UCHL3 USP35 WNT3
Leg fat mass (left) 1.03 14 9 20.0 -0.18 5.3e-01 ADCY3 DENND1A ENTPD6 FOXO3 HMGB1 L3MBTL3 PKHD1 POC1B RALY RERE RNF219 RP11-6N17.10 RP11-981P6.1 ZBTB38
Arm predicted mass (left) 1.47 36 26 57.8 -0.14 3.9e-01 AC074117.10 ADM C2orf82 CBFA2T2 CEP250 EDEM2 EDNRB ENTPD6 FOXO3 IGHMBP2 IRF4 L3MBTL3 LOC147727 MASP2 MRGPRF MROH8 MRPL21 NCOA6 NDRG3 PROCR PSMB7 RALGPS1 RALY REST RP11-268J15.5 RP11-373D23.3 RP1-184J9.2 RP4-614O4.12 RPL13 RPS26 SLC38A2 SPG7 SYNGR1 TYRP1 ZBTB38 ZNF76

Associations by panel

study tissue # hits % hits/tests avg chisq
GTEx Adipose Subcutaneous 116 3.3 39.8
GTEx Adipose Visceral Omentum 63 3.1 22.6
GTEx Adrenal Gland 48 3.3 66.1
GTEx Artery Aorta 102 3.4 36.2
GTEx Artery Coronary 30 2.5 44.1
GTEx Artery Tibial 113 3.0 30.8
GTEx Brain Caudate basal ganglia 30 3.3 7.2
GTEx Brain Cerebellar Hemisphere 42 2.8 64.2
GTEx Brain Cerebellum 62 3.1 66.8
GTEx Brain Cortex 35 3.4 83.0
GTEx Brain Frontal Cortex BA9 31 3.4 16.7
GTEx Brain Hippocampus 18 3.4 9.8
GTEx Brain Hypothalamus 20 3.4 29.0
GTEx Brain Nucleus accumbens basal ganglia 25 2.9 10.8
GTEx Brain Putamen basal ganglia 21 3.4 9.7
GTEx Breast Mammary Tissue 55 2.8 23.0
GTEx Breast Mammary Tissue (Male) 35 2.9 66.9
GTEx Breast Mammary Tissue (Female) 51 3.1 24.1
GTEx Cells EBV-transformed lymphocytes 38 2.7 8.3
GTEx Cells Transformed fibroblasts 135 3.2 29.6
GTEx Colon Sigmoid 45 3.1 62.1
GTEx Colon Transverse 72 3.5 42.6
GTEx Esophagus Gastroesophageal Junction 47 3.3 19.5
GTEx Esophagus Mucosa 94 2.8 21.8
GTEx Esophagus Muscularis 95 2.9 42.0
GTEx Heart Atrial Appendage 48 3.0 48.6
GTEx Heart Left Ventricle 46 3.0 44.5
GTEx Liver 19 2.6 8.4
GTEx Lung 89 3.1 30.9
GTEx Muscle Skeletal 104 3.6 22.5
GTEx Nerve Tibial 136 3.1 32.4
GTEx Ovary 25 2.8 33.1
GTEx Pancreas 54 3.3 48.5
GTEx Pituitary 38 3.4 41.4
GTEx Prostate 27 3.2 36.3
GTEx Skin Not Sun Exposed Suprapubic 91 3.7 61.5
GTEx Skin Sun Exposed Lower leg 125 3.4 30.5
GTEx Small Intestine Terminal Ileum 17 3.7 59.5
GTEx Spleen 49 3.5 29.6
GTEx Stomach 44 3.0 76.2
GTEx Testis 96 3.0 25.3
GTEx Thyroid 134 3.4 34.6
GTEx Uterus 19 3.4 42.5
GTEx Vagina 21 3.3 11.8
GTEx Whole Blood 69 3.5 32.4
METSIM Adipose 124 2.7 33.9
NTR Blood 71 3.0 10.4
ROSMAP Brain Pre-frontal Cortex 83 1.9 5.6
YFS Blood 119 2.6 14.6
CommonMind Brain Pre-frontal Cortex 142 2.6 27.4
The Cancer Genome Atlas Bladder Urothelial Carcinoma 56 3.4 21.7
The Cancer Genome Atlas Breast Invasive Carcinoma 115 2.6 17.0
The Cancer Genome Atlas Cervical Squamous Cell Carcinoma 23 2.1 7.2
The Cancer Genome Atlas Colon Adenocarcinoma 50 2.4 14.4
The Cancer Genome Atlas Esophageal Carcinoma 15 2.2 7.3
The Cancer Genome Atlas Glioblastoma Multiforme 33 3.2 8.4
The Cancer Genome Atlas Head and Neck Squamous Cell Carcinoma 73 2.7 27.2
The Cancer Genome Atlas Kidney Renal Clear Cell Carcinoma 107 2.6 26.8
The Cancer Genome Atlas Kidney Renal Papillary Cell Carcinoma 57 2.8 30.4
The Cancer Genome Atlas Brain Lower Grade Glioma 115 2.7 28.4
The Cancer Genome Atlas Liver Hepatocellular Carcinoma 27 2.4 8.0
The Cancer Genome Atlas Lung Adenocarcinoma 74 2.5 19.4
The Cancer Genome Atlas Lung Squamous Cell Carcinoma 70 2.8 17.6
The Cancer Genome Atlas Ovarian Serous Cystadenocarcinoma 42 2.6 7.6
The Cancer Genome Atlas Pancreatic Adenocarcinoma 46 2.8 26.6
The Cancer Genome Atlas Pheochromocytoma and Paraganglioma 39 2.9 14.9
The Cancer Genome Atlas Prostate Adenocarcinoma 121 2.6 23.2
The Cancer Genome Atlas Rectum Adenocarcinoma 20 2.9 5.8
The Cancer Genome Atlas Soft Tissue Sarcoma 35 3.3 12.4
The Cancer Genome Atlas Skin Cutaneous Melanoma 20 3.7 11.5
The Cancer Genome Atlas Stomach Adenocarcinoma 51 3.0 21.7
The Cancer Genome Atlas Testicular Germ Cell Tumors 37 2.9 11.2
The Cancer Genome Atlas Thyroid Carcinoma 130 2.5 24.7
The Cancer Genome Atlas Uterine Corpus Endometrial Carcinoma 16 3.1 10.7